سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تندیسی از تنهایی

جـ ـایــ او لـ ـت

ابتــدا ” شُمــ ـا ” بـــود

بعـــد ” عزیــ ـز دلــ َـت ” شـــد

و امـــروز دوبــاره ” شُمــ ـا ” شـده

درســت مثــل وقتے کہ خوابـــ مے بینے و

صبحــ بـــاز مے گردے سر جـــاے ِ اولـــــ ـت …

http://upload.tehran98.com/img1/4fw70we0w2od374yzqhq.jpg+ نوشته شده در  شنبه 92/4/1ساعت  7:34 عصر  توسط تندیسی از تنهـ ـایی  نظر

به مـ ـردم این زمـ ـانه بی اعتـ ـمادم....

آنقـ ـدر

به مـ ـردم این زمـ ـانه

بی اعتمـ ـادم که میترسـ ـم

هرگـ ـاه از شـ ـادی به هـ ـوا بپـ ـرم

زمیـ ـن را از زیـ ـر پایـ ـم بکشنـ ـد….......

http://www.bipfa.net/i/attachments/1/1343677473974939_large.jpg+ نوشته شده در  یکشنبه 91/11/29ساعت  10:27 صبح  توسط تندیسی از تنهـ ـایی  نظر

وقتـ ـی در مقابلشـ ـان سکـ ـوت میکنـ ـی

http://img4up.com/up2/70243294335988558688.jpg

وقتـ ـی در

مقابلشـ ـان سکـ ـوت میکنـ ـی

میگذارنـ ـد به

حسـ ـاب جـ ـواب نداشتنـ ـت

نمیداننـ ـد

داری جـ ـان میکنـ ـی

تـ ـا احترامشـ ـان را نگـ ـه داری+ نوشته شده در  پنج شنبه 91/8/18ساعت  4:27 عصر  توسط تندیسی از تنهـ ـایی  نظر

کجای این نمایشم؟

http://www.speakfa.com/i/attachments/1/1333305750629075_large.jpg
حرفهایم را تعبیر میکنی ،
سکوتم را تفسیر ، دیروزم را فراموش ،
فردایم را پیشگویی، به نبودنم مشکوکی ،
در بودنم مردد ، از هیچ گلایه میسازی ، از همه چیز بهانه ..
خب.........من کجای این نمایشم ؟


+ نوشته شده در  دوشنبه 91/8/8ساعت  7:55 عصر  توسط تندیسی از تنهـ ـایی  نظر

من برگشتم !

http://up.shadfa.com/images/gvxnq063q1d0229fcqlr.jpg

?????? من بـرگشـــتــــــــــــــــم
$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
_$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
___$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
______$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
___________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
_____________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
______________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
______________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
______________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
_____________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
___________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
________$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم
______$?????? من  بـرگشـــتــــــــــــــــم+ نوشته شده در  دوشنبه 91/8/8ساعت  7:38 عصر  توسط تندیسی از تنهـ ـایی  نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>